Ben Apeldoorn (50) heeft een bedrijf aan de Moorsterweg en de Kolfschoterdijk in het buitengebied van Woudenberg. Het ligt op een voor veel wandelaars bekende route. Terwijl in het verleden vooral de afvoer van overtollig water een probleem was waarvoor door het Waterschap Vallei en Veluwe oplossingen werden gezocht en gevonden, gaat het tegenwoordig vooral om verdroging van landbouwgrond. ,,Dr...