Opvallend is, na een jarenlange daling, de stijging van het aantal woninginbraken van 38 naar 66. Verder is de stijging vooral terug te zien in het aantal meldingen van (online) fraude, vernielingen en huiselijk geweld.