Ze is een moeder van vier kinderen en de jongste woont nog thuis. Deze zoon heeft autisme en ADHD. ,,Al toen hij naar de peuterspeelzaal ging, was het me duidelijk dat er autisme speelde. Hij maakte makkelijker contact met de leidsters dan met de andere kinderen. En dat is nog steeds zo. Inmiddels is hij bijna zestien jaar”, vertelt ze.