Marian werkte aan het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw drieëneenhalf jaar als verzorgende bij de Heygraeff, waar Femmie in die tijd als tienjarig kind werd opgenomen. Marian woonde in die jaren intern bij de Heygraeff in het zusterhuis. Ook na die tijd is ze als verzorgende blijvende werken, bij onder andere het astmacentrum in Bilthoven en bij Bartiméus in Doorn. Vanaf het moment da...