Als belangrijkste reden gaf DES aan dat op 18 februari de raad unaniem opdracht en een extra budget van 16.600 euro heeft gegeven aan de gemeente en DES om een gezamenlijke visie te ontwikkelen voor een vitaal dorpshart. Deze visie zal in de zomer gereed zijn. De vergunningverlening op 1 april doorkruist volgens Patrick Kolfschoten, voorzitter van DES, dit visieproces. Uit het ond...