Een gebied waar de gemeente zich sterk wil maken voor woningbouw en bedrijventerrein. Van der Laan had getwijfeld of ze moest inspreken, omdat de klankbordgroep dit onderwerp al voldoende naar voren heeft gebracht, de provincie een verkeersonderzoek heeft toegezegd en de gemeente het afgelopen jaar meer oog lijkt te hebben voor deze problematiek.