Deze zijn inmiddels binnen. De resultaten worden verwerkt in een Plan van Aanpak Sociaal Domein dat in het vierde kwartaal naar de gemeenteraad toe gaat. Op vragen van de raad heeft het college wel toegezegd om in september een toelichting te geven op de onderzoeksresultaten.