De deelnemers aan de dialoog geven aan dat de opbrengst groot, maar misschien niet groot genoeg is. De opgave van de gemeenteraad om te komen met bezuinigingsvoorstellen van 720.000 euro in 2022 oplopend naar 1,5 miljoen in 2024 is niet gehaald. Naast concrete voorstellen staan er in het witboek ook denkrichtingen, die volgens de deelnemers perspectief bieden om uit te werken in een businesscas...