Jan Mulder (SGP), initiatiefnemer van het amendement, betoogde dat het amendement nodig was omdat zijn fractie ernstige zorgen heeft over de toekomst van de N224. De SGP mist heldere randvoorwaarden en wilde daarom via het amendement duidelijke kaders meegeven liefst gesteund door de gehele gemeenteraad. Hij bedankte CU, GBW en VVD dat zij over hun eigen schaduw heenstapten en het amendement me...