Aan de raad heeft het college voorgesteld om een krediet van 115.000 euro te verlenen voor de verkenningsfase van zoekgebied Woudenberg Zuid Oost. Het krediet is onder meer bestemd voor het inhuren van een externe verkeersdeskundige (62.000 euro) om ervoor te zorgen dat de gemeente Woudenberg ‘een goede en deskundige gesprekspartner’ is voor de provincie.