“Ieder huishouden moet afvalstoffenheffing betalen. Volgens het CBS is het tarief voor de afvalstoffenheffing landelijk met gemiddeld 10 procent gestegen. In Woudenberg is de afvalstoffenheffing 4,5 procent gestegen en dit dekt de werkelijke kosten die we als gemeente maken voor het ophalen en verwerken van huisvuil. De verhoging van de ozb heeft onder andere te maken met de jaarlijkse indexeri...