Jan Mulder (SGP) was blij met de steun. ,,Zonder concreet plan zouden we in de gesprekken volkomen kansloos geweest zijn. Goed dat de andere partijen dit nu ook onderkennen. Op deze manier geven we de wethouder een steuntje in de rug in de onderhandelingen met de regionale partners.”