Extra wensen heeft de raad bekendgemaakt via zes moties, die bijna allemaal unaniem werden aangenomen. Zo wilde de raad met één stem een krachtig signaal afgeven aan de regio.