Het woningbehoefte-onderzoek 2020 laat zien hoe de woningbehoefte zich de komende twee jaar ontwikkelt met een doorkijk naar 2025, 2030 tot 2040. In afwijking van het onderzoek in 2018 is de vraag naar sociale huurwoningen toegenomen van 10 tot 20 naar 10 tot 30 sociale huurwoningen per jaar.