Via de ingekomen stukken gaf het college van B&W reactie op de in januari door de raad aangegeven wensen en bedenkingen op het collegevoorstel voor de fietsverbinding oost-west. Deze reactie was voor GBW en PvdA-GL reden voor debat.