Peter van Schaik (GBW) vindt het onderwerp te belangrijk om als ingekomen stuk af te hameren. ,,Je merkt dat het onderwerp heel erg leeft binnen de raad”, vertelt hij. Dat er duidelijk meer behoefte is aan levensloopbestendige woningen vindt hij de meest opvallende conclusie uit het onderzoek. Ook ziet hij dat er een toenemende vraag is naar zowel sociale huur- als middenhuurwoningen net boven de 740 euro per maand. ,,Daar moeten we wat mee. De appartementen in het voormalige INBO-pand voldoen hier al aan.” Bij de extra opgave van 10 tot 30 sociale huurwoningen is hij benieuwd of het college mogelijkheden ziet om deze opgave te realiseren. Ook de toenemende vraag naar goedkope koopwoningen is met de stijgende bouw- en marktprijzen volgens hem moeilijk te realiseren.

Om te zorgen dat inwoners toch betaalbaar kunnen wonen is zijn fractie opnieuw met de Koopgarantregeling gekomen. In het Woningbehoefteonderzoek geeft Bureau Stec aan dit een goede oplossing te vinden. ,,Bij de Koopgarantregeling deel je als eigenaar de winst of het verlies met de gemeente of woningcorporatie bij verkoop van de woning. Zo zal de verkoopprijs van de woning niet direct hard stijgen. Wat jammer zou zijn, omdat je als gemeente dan maar één keer plezier hebt van het aanbod van goedkope koopwoningen.” GBW is ook tevreden dat bureau Stec hun eerdere voorstel uit 2018 voor de inzet van een doorstroommakelaar overneemt om doorstroming in de sociale huur te realiseren.

Moniek van de Graaf (PvdA-GL) wil het debat in september aangaan, omdat zij ziet dat de druk op de gemeente om sociale huur- en goedkope koopwoningen te realiseren alleen maar is toegenomen en zij daar grote zorgen over heeft. Zij vindt dat de nadruk bij het bouwen op sociale huur en goedkope koop moet liggen om de ongelijkheid vanwege de grote vraag recht te trekken. Verhoging van het aanbod sociale koopwoningen is volgens haar extra belangrijk, omdat dit zorgt voor doorstroming vanuit de sociale huurwoningen. Een mogelijkheid voor de gemeente om dit te realiseren is door grond uit te geven via erfpacht. Gezien de financiële situatie van de gemeente verwacht zij dat dit moeilijk wordt.

Jan Mulder (SGP) sluit zich aan bij de visie van de PvdA-GL. Hij begrijpt niet dat er met droge ogen in het Woningbehoefteonderzoek wordt gesteld dat er voor alle groepen gebouwd moet worden. ,,Er moet meer focus komen voor sociale huur en goedkope koopwoningen om de doelgroep jongeren, alleenstaanden en jonge gezinnen perspectief te geven. Voor jongeren is het uitzicht dat je zo’n 9 jaar staat ingeschreven voor een woning. Dat vraagt urgentie van het college om er bovenop te zitten en goede afspraken te maken met projectontwikkelaars. Dat lukte destijds ook bij de nieuwbouw van de wijk Laanzicht.”