Samen met onder andere natuur- en milieuorganisaties, agrariërs, ondernemers, landgoedeigenaren, woningcorporaties en lokale duurzaamheidsorganisaties is in kaart gebracht in welke gebieden in de regio Amersfoort kansen liggen om nog meer duurzame elektriciteit op te wekken. Dit is uitgewerkt in een concept Regionale Energie Strategie, oftewel RES.

Voor Woudenberg betekent dit concreet dat men kansen ziet voor windmolens langs de snelweg A12. Verder zijn er ideeën voor plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsdaken, het overdekken van openbare parkeerterreinen met zonnepanelen en het plaatsen van geluidsschermen langs de snelwegen in de regio om zonne-energie op te wekken.

De lobby van de LTO om geen zonnevelden in het agrarisch gebied aan te leggen heeft alsnog gewerkt, want daar wordt niets over gemeld in de concept RES. Verder geeft de gemeente in een persbericht aan dat er de komende maanden nader onderzoek naar de mogelijkheid voor het plaatsen van windmolens op het Defensieterrein bij de Leusderheide zal plaatsvinden. ,,Met deze eerste stappen is de opgave in de regio nog niet ingevuld. Daarom worden ook andere kansrijke gebieden die zijn aangedragen in de regio verder onderzocht. En er wordt bekeken hoe ook alternatieve technieken kunnen bijdragen aan het opwekken van duurzame elektriciteit en warmte”, aldus de gemeente.

In september neemt de gemeenteraad van Woudenberg een eerste besluit over de toekomst van de energievoorziening. Maar voor het zover is, krijgen inwoners en ondernemers de kans om aan te geven wat zij van de concept RES vinden. In eerste instantie stond inspraak van inwoners en ondernemers over waar windmolens en zonnepanelen moeten komen in de regio gepland via openbare bijeenkomsten in het voorjaar. Door de coronacrisis was dit niet mogelijk. Daarom is de besluitvorming uitgesteld van 1 juni naar 1 oktober en kunnen inwoners en ondernemers via een online vragenlijst https://www.woudenberg.nl/res hun mening geven. Vervolgens kan de gemeenteraad deze lokale inbreng meenemen bij de besluitvorming.

Deze inbreng van inwoners en bedrijven is dan ook belangrijk voor de gemeenteraad. Binnen de gemeenteraad zijn er al eerder kritische vragen gesteld over hoe groot de inspraak van de Woudenbergers op regionale dossiers werkelijk is en in hoeverre regionale onderwerpen leven. Besluiten over deze concept RES raken echter de lokale inwoners en bedrijven zelf.

Mensen die op de hoogte willen blijven kunnen terecht op www.resregioamersfoort.nl.