Samen met onder andere natuur- en milieuorganisaties, agrariërs, ondernemers, landgoedeigenaren, woningcorporaties en lokale duurzaamheidsorganisaties is in kaart gebracht in welke gebieden in de regio Amersfoort kansen liggen om nog meer duurzame elektriciteit op te wekken. Dit is uitgewerkt in een concept Regionale Energie Strategie, oftewel RES.