In zijn mening over de verwijtbaarheid van de extra kosten voor het oplossen van de achterstanden in de belastingaanslagen én het opwaarderen van de belastinggegevens tot het niveau dat wettelijk vereist is, wordt hij gesteund door de accountant van de gemeente Woudenberg. Die stelt dat de gemeente wel bestuurlijk verantwoordelijk is, maar dat de situatie niet verwijtbaar is. Daar komen nu nog ...