Tussen de vergaderingen in wordt er volgens Jhony Stalman ook onderling steeds minder contact gezocht. ,,Dat ligt aan ons allemaal en is niet goed voor Woudenberg. We zouden weer meer met elkaar in gesprek moeten gaan en naar raakvlakken zoeken. Mijn deur staat open”, is zijn aanbod. Dat de deur open staat, wil niet zeggen dat hij direct zal instemmen met de mening van de oppositie. Lachend rea...