Joke van der Heide

Beide organisaties zijn daarom teleurgesteld dat hun handreikingen via moties ingediend door de PvdA-GL van tafel zijn geveegd.

[AANJAGER] ,,Ik ben teleurgesteld en zie de nabije toekomst somber in als het gaat om de rol van de gemeente bij het werken aan een duurzame toekomst. Alle projecten in het Groenbeleidsplan voor burgerparticipatie, groen bevordering en biodiversiteitsherstel zijn door de bezuinigingsopgave ‘on hold’ gezet’, aldus Suzy Bollen van de SDW. Wat haar betreft heeft de gemeente een voorbeeldfunctie en dient zij een voortrekker en aanjager te zijn voor het realiseren van zaken voor en met haar burgers.”

Dat nu ook twee moties om ‘zonder kosten en met nauwelijks ambtelijke inspanning’ projecten te stimuleren zijn afgewezen betreurt zij. ,,Wij hoopten zo de gemeente aan te sporen alsnog haar voorbeeldrol op te pakken. Met de afwijzing geeft de gemeente te kennen haar eigen visie voor burgerparticipatie niet serieus te nemen.”

Ook Lammert van Beek van de Imkervereniging is teleurgesteld over het niet aannemen van de twee moties. Zijn persoonlijke perceptie is dat het Groenbeleidsplan “Woudenberg groen = samendoen’’ voor de gemeente vooralsnog een andere betekenis heeft dan de tekst doet vermoeden.

[VERBAASD] Over de eerste motie dat beide organisaties tekst zouden kunnen leveren voor één of twee pagina’s op de website van de gemeente om burgers die initiatieven willen nemen te informeren over subsidiemogelijkheden en aansluiting te bieden op bestaande initiatieven, zijn beiden verbaasd over de reactie van het college en de coalitiepartijen. ,,Deze communicatie vanuit de gemeente behoeft weinig inspanning en kosten en levert veel op”, aldus Lammert van Beek. Suzy Bollen vult aan dat het tegenvoorstel van het college om te volstaan met een link naar de website van de SDW eens te meer getuigt van gebrek aan ambitie van de gemeente om hun voorbeeldfunctie op te pakken.

Bij het tweede voorstel om als supporter aan te sluiten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel bleek volgens Lammert van Beek dat het deltaplan weinig bekendheid geniet binnen de raad. Suzy Bollen vindt de afwijzing hiervan een gemiste kans om het biodiversiteitsverlies wezenlijk aan te pakken.

De Imkervereniging is wel tevreden dat beide amendementen zijn aangenomen. In het eerste amendement draagt de raad het college op om zowel de Imkerverening als SDW te betrekken bij de invulling van de uitvoeringsagenda van het Groenbeleidsplan. Het tweede amendement draagt het college op om het convenant Bij-vriendelijk handelen in het plan op te nemen.

[FANTASTISCH AANBOD] Moniek van de Graaf (PvdA-GL) was bij alle moties en amendementen betrokken. ,,Alles is te veel voor het college. Ik begrijp niet dat zij geen gebruik maken van het fantastische aanbod van de imkervereniging en de SDW. Voor burgers is het logisch om deze informatie op de gemeentewebsite op te zoeken. Dat werkt niet via social media en minder via een linkje naar de website van SDW.”

Zij was blij dat de wethouder uiteindelijk wel bereid was om te onderzoeken wat het deltaplan inhoudt. ,,Natuurlijk werken we samen met de LTO en de provincie, maar door als gemeente dit kennisplatform aan te bieden, krijgen agrariërs een schat van informatie en ondersteuning voor innovatieve bedrijfsvoering.”