Dorine de Jong: ,,De groepen op de Griftschool zijn gehalveerd dus is er meer aandacht voor de kinderen. Die komen twee hele dagen van 8.30 tot 14 uur. Niet iedereen komt al naar school. Leerkrachten geven dan dezelfde lessen. Kinderen krijgen huiswerk voor de thuisdagen. We doen vooral rekenen, taal, spelling en lezen. Kinderen met meer zorg krijgen woensdag extra les.