Soms handhaven de exoten zich hier al jarenlang waardoor ze nauwelijks meer als uitheems gezien worden. Ook in Woudenberg komen invasieve exoten voor. In het buitengebied kun je reuzenberenklauwen of Japanse duizendknoop vinden. De Japanse duizendknoop is door de groeikracht van zijn lange wortels zeer schadelijk. Hij kan door asfalt en funderingen groeien en zo gebouwen, wegen, spoorlijnen en dijken beschadigen. Ook verdringt hij andere planten en struiken. Uit het Valleikanaal en uit vijvers worden ongewenste waterplanten als waternavel verwijderd vanwege de overlast. Die kunnen uit particuliere vijvers in de natuur gedumpt zijn in plaats van in een kliko. Vogels, zoals de parkieten in Amsterdam, zijn vaak ontsnapt uit privécollecties of dierentuinen. Er zijn nog meer soorten invasieve exoten in ons land: de rode Amerikaanse rivierkreeft, de halsbandparkiet, de nijlgans en de tijgermug. 

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland willen meer bekendheid geven aan invasieve exoten omdat ze schadelijk kunnen zijn voor de inheemse natuur, de biodiversiteit, het waterbeheer, land- en tuinbouw, visserij of de gezondheid. Zij proberen hun komst te voorkomen en grijpen zo nodig in met effectieve niet-chemische bestrijdingsmaatregelen. Of een soort schadelijk is of juist een verrijking van de biodiversiteit, blijkt pas als hij in grote hoeveelheden voorkomt. Dat geldt ook voor inheemse soorten. Het woekerende heermoes en zevenblad of de eikenprocessierups zorgen ook voor overlast en ratten zijn een groeiend probleem omdat verdelgingsmiddelen verboden zijn. Uitheemse soorten kunnen gemakkelijk woekeren en andere soorten verdringen omdat vijanden, ziekten of parasieten hier vaak ontbreken. Er is geen concurrentie en ze vermengen zich zelfs met inheemse soorten waardoor ecosystemen veranderen. Alleen als exoten weinig invloed hebben, is ingrijpen onnodig. Soorten die ooit inheems waren, zoals de wolf, maar nu terugkeren, zijn geen exoten. De opmars van exotische soorten is niet alleen in Nederland een probleem, maar ook in de rest van de wereld, vooral op eilanden. Sinds 2016 is er een Europees verbod op bezit, handel, kweek, transport en import van schadelijke exotische planten en dieren.

Lammert van Beek van de imkervereniging Scherpenzeel-Woudenberg: ,,Ik vind uitheemse soorten net zo belangrijk als inheemse soorten vanwege de biodiversiteit. Door klimaatverandering en toenemend internationaal verkeer krijgen we er steeds meer mee te maken. Als bioloog ben ik voorstander van verantwoord leven en laten leven. Alleen als het uit de hand loopt moet je bestrijden, maar in Woudenberg hoeft dat nog niet. De Amerikaanse rivierkreeft loopt hier nog niet over straat, maar wordt overigens wel gegeten door watervogels. Beleid binnen en buiten de bebouwde kom kan verschillen. Planten, zoals de eenjarige reuzenbalsemien die als tuinplant uit de Himalaya kwam en zijn zaden ver weg schiet, de Amerikaanse vogelkers die vorige eeuw hier geplant werd maar zich sterk uitbreidde, en de reuzenberenklauw trekken veel bijen, insecten of vogels aan. Het wordt pas lastig als deze exoten de overhand krijgen doordat ze te weinig concurrentie hebben van inheemse soorten. Om het hanteerbaar te houden denk ik dat er een protocol moet komen: bestrijden of beheersen. Ik ben betrokken bij het Groenbeleidsplan van de gemeente en meen dat het daarin ook zo verwoord wordt. De provincie Utrecht heeft al een programma, maar het is niet goed duidelijk wat de plannen van de overheid op dit gebied zijn."

Bert Jansen meldt namens de gemeente Woudenberg: ,,We willen eerst inventariseren in hoeverre dit probleem speelt. Daarna komt de bestrijding van exoten in het uitvoeringsplan van het nieuwe Groenbeleidsplan dat de gemeenteraad op 2 juli vaststelde. We zien wel het belang van bestrijding, maar kunnen dan pas een plan van aanpak maken. We adviseren inwoners om exoten die ze aantreffen niet zelf te bestrijden omdat dat averechts kan werken of milieuschade kan veroorzaken. Eind 2020 willen we inwoners uitgebreider informeren." Woudenbergers die een exotische soort waarnemen kunnen dat bij het landelijk meldpunt voor niet inheemse soorten melden.

Hannie van de Veen
Foto: Hannie van de Veen
Reuzenberenklauw bij het Valleikanaal.
Hannie van de Veen
Foto: Hannie van de Veen
Japanse Duizendknoop langs de Tuindorpweg in Maarn.
Hannie van de Veen
Foto: Hannie van de Veen
Reuzenberenklauw op het industrieterrein in Woudenberg
Hannie van de Veen
Foto: Hannie van de Veen
De giftige karmozijnbes.
Hannie van de Veen
Foto: Hannie van de Veen
Lammert van Beek wijst een reuzenberenklauw aan langs de rondweg
Hannie van de Veen
Foto: Hannie van de Veen
Japanse Duizendknoop langs de toegangsweg naar het Henschotermeer
Hannie van de Veen
Foto: Hannie van de Veen
Reuzenbalsemien in een achtertuin