Lydia van Ravenhorst begon in 2009 met de voorbereidingen om in Woudenberg een groene en inspirerende woon- en zorgomgeving op te richten voor mensen met dementie. Dat deed zij van uit haar christelijke levensovertuiging. In 2012 werd de eerste woning geopend. Inmiddels heeft Moriahoeve vier woningen en 37 bewoners. Ook biedt Moriahoeve dagelijks tien tot vijftien personen dagactiviteten.