Projecten die nog geen probleem vormen voor het hoogspanningsnet in de provincie Utrecht dat nagenoeg vol is, volgens hoogspanningsbeheerder Tennet. Hierdoor dreigt de teruglevering van wind- en zonne-energie haar grens te bereiken.