De gemeente Woudenberg heeft samen met verschillende sportaanbieders het lokaal sportakkoord getekend. Hierin staan concrete afspraken om sport en beweging voor inwoners van het dorp te bevorderen. Het akkoord is ondertekend door sport- en beweegaanbieders, zorg- en welzijnsinstellingen, scholen, bedrijven en de gemeente. Ook de SWO doet hieraan mee.