Wethouder Anita Vlam vertelde aan de gemeenteraad blij te zijn dat de inwoners contact op hebben genomen met de gemeente over de foutieve aanslagen. Het gaat hierbij om aanslagen hondenbelasting ontvangen door mensen die al verhuisd zijn, aanslagen rioolheffing en afvalstoffenheffing die op meerdere adressen zijn ontvangen (zowel op het oude als het nieuwe adres) en aanslagen tegen het hogere b...