In haar uitleg vertelde zij dat de eerste zorg gaat over de vaccinatie tegen kinkhoest met 22 weken zwangerschap. ,,Verschillende vrouwen hebben aangeven geen informatie hierover te hebben ontvangen. Een Woudenbergse zegt van medewerkers van de GGD Leusden gehoord te hebben dat dit vaker voorkomt in Woudenberg.”