Onveilige aspecten van carbidschieten zijn dat het een enorme knal geeft, wat schadelijk is wanneer dit bijvoorbeeld in de nabijheid van dieren gebeurt, en dat de melkbus ver weg kan schieten. De Nederlandse Boa’s pleiten voor een verbod op carbid schieten. Zij vinden het bedreigend en een potentieel wapen. Een extra probleem vinden zij dat er traditioneel grote groepen toeschouwers bijeen kome...