Dit hangt samen met het feit dat Barneveld en Renswoude veel zelfstandig ondernemers tellen. Gemiddeld per Barneveldse inwoner komt het totaalbedrag van 13,2 miljoen euro uit op 224 euro, aanzienlijk meer is dan elders. Zo is er relatief weinig noodsteun voor zzp’ers naar de gemeente Apeldoorn (135 euro per inwoner) en Amersfoort (149 euro) gegaan. Hetzelfde geldt voor de gemeenten Ede (174 euro), Nijkerk (176 euro), Scherpenzeel (175 euro) en Woudenberg (178 euro). Deze laatste twee gemeenten besteden de uitvoering van de Tozo-regeling uit aan de gemeente Barneveld. Alleen in Renswoude (240 euro per inwoner) is het aan de gemeente uitgekeerde budget gemiddeld hoger.

De grote steden in Nederland ontvangen eveneens relatief minder noodsteun voor zelfstandigen dan de gemeente Barneveld. In absolute aantallen natuurlijk wel: zzp’ers in de gemeente Amsterdam kregen tot nu toe gezamenlijk bijna 182 miljoen euro overgemaakt van de Rijksoverheid. Per inwoner komt dit echter neer op 208 euro, iets minder dan ondernemers in de gemeente Barneveld. Dit geldt ook voor Rotterdam (133 euro per inwoner), Utrecht (151 euro), Den Haag (172 euro) en Groningen (120 euro).

WADDENEILANDEN Politiek Den Haag had het meeste Tozo-geld over voor de waddeneilanden. Zelfstandigen op Texel (320 euro per inwoner) en Terschelling (311 euro) vroegen de meeste noodsteun aan. Ook op Urk (227 euro) en Staphorst (228 euro) wisten zzp’ers de weg naar het loket bij hun gemeenten te vinden, die de rijksregeling uitvoeren.

De Tozo is inmiddels verschillende keren verlengd, de laatste keer tot 1 oktober. De bedoeling ervan was om ondernemers te helpen die als gevolg van de coronamaatregelen niet langer in hun eigen levensonderhoud konden voorzien. Later werd besloten dat bij de toekenning vanaf juni ook zou worden gekeken naar het inkomen van een eventuele partner van de zelfstandige.

De Tozo-budgetten worden na afloop van de regeling verantwoord aan het Rijk en de accountant ziet toe op daadwerkelijk gemaakte kosten. Niet gemaakte kosten moeten worden terugbetaald aan de Rijksoverheid. Zzp’ers kunnen nog aanvragen indienen voor de periode tot oktober, ook met terugwerkende kracht vanaf juni.

Door Jannes Bijlsma