,,Het doel van deze Woondeal addendum is om een bijdrage te leveren aan de grote vraag naar woningen en het woningtekort in de regio Amersfoort weg te werken’’, vertelt de Woudenbergse wethouder Marleen Treep. ,,Door samen te werken met regiogemeenten, provincies, woningcorporaties en het Rijk streven we naar 23.000 woningen erbij vóór het einde van 2030. Met de Woondeal...