Burgemeester Yvonne van Mastrigt kondigde het besluit aan bij de opening van de raadsvergadering van 23 december. De reden om het raadsvoorstel van de agenda te halen zal niet voor iedere fractie gelijk geweest zijn. Henk-Jan Molenaar (SGP) laat De Woudenberger weten dat zijn fractie het voorstel om het Bestemmingplan De Meent 9 niet te behandelen heeft gesteund vanwege omissies in het raadsvoo...