Allereerst omdat er grote verwarring was dat het college pas twee voor twaalf kwam met het feit dat de opbrengst van de bezuinigingsvoorstellen voor re-integratie en Wmo hulpmiddelen nog niet opgenomen was in de begrotingsresultaten. Dit betekent dat er voor 2022 een positief resultaat is van 129.439 euro en voor 2023 tot en met 2025 van 165.539 euro in plaats van rond de 100.000 euro en dat er...