Het college laat weten dat dit besluit op basis van het bezwaar van de DES genomen is vanwege het advies van de gemeentelijke onafhankelijke bezwarencommissie, de reactie van de vergunninghouders, de stand van zaken rond de Visie op de Retail en een heroverweging van het totale dossier.