CU, GBW en PvdA-GL willen nog geen overhaaste beslissingen nemen. Moniek van de Graaf (PvdA-GL) gaf aan achter de opgave te staan van 49 procent CO2-reductie. Voor haar fractie besluit over het wel of niet inzetten van windmolens wil de fractie het onafhankelijke onderzoek naar de gezondheidseffecten van windenergie afwachten. ,,Bij het onderzoek is het Rijk leidend. Het onderzoek wordt gedaan ...