Henk-Jan Molenaar (SGP) sprak in de commissievergadering van 22 juni zijn zorgen uit over de door het college voorgestelde extra verhoging van de OZB. Dit gezien het feit dat uit de financiële scan van de provincie Utrecht blijkt dat de gemeente Woudenberg nu al een hoge woonlastendruk heeft in vergelijking met andere gemeenten in de provincie.