Allereerst betreurt hij de bezuinigingen, omdat investeren in jongeren volgens hem investeren in de toekomst is. De bezuinigingen op jeugd verbazen hem ook, aangezien het Rijk juist een tegengestelde beweging maakt en meer geld uittrekt voor jongeren. ,,Jongerencoaching werkt preventief en kan voorkomen dat jongeren in zwaardere zorg terecht komen. Wij worden juist door andere gemeenten ingehuu...