Op basis van een onderzoek naar windenergie op en rondom de Veluwe en de effecten hiervan op de wespendief en andere bedreigde vogelsoorten is men voor de Veluwe tot de conclusie gekomen dat de bouw van windmolens niet aan de orde is. De ambities met betrekking tot de energiestrategie en natuurbescherming zijn op de Veluwe in strijd met de ruimte.