Het NPO is een investeringsprogramma van het kabinet om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. ,,Toen ik over de NPO-gelden hoorde, was voor mij gelijk duidelijk dat deze ook gebruikt moest worden voor cultuureducatie”, aldus schooldirectrice Dorine de Jong.