Ina Muller is programmacoördinator bij het Cultuurhuis. Ze vertelt dat ze met dit project aandacht willen besteden aan duurzaamheid in de gemeente Woudenberg. ,,Al vier jaar organiseren we in oktober de duurzaamheidsweek Wauw!denberg. Ieder jaar kiezen we hiervoor een ander thema. De Zelf-zaai-actie is een activiteit in de aanloop daar naartoe. Met deze actie willen we de Woudenbergse wereld mo...