De blauwe en bruine kiekendief komen in Nederland niet veel voor, zijn beschermd en staan op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. ,,In de omgeving van Woudenberg en Scherpenzeel zijn ze niet vaak te zien, meestal zitten ze in moerasgebieden zoals de Oostvaardersplassen’’, zegt...