De gemeente geeft aan dat ze zowel preventieve als repressieve maatregelen hebben genomen. Dan valt te denken aan het verwijderen van gemeentelijke eigendommen uit de openbare ruimte, zoals prullenbakken. Maar ook aan voorlichting op scholen, toezicht in de openbare ruimte, het verhogen van de verlichting en de aanpak rondom vreugdevuren.