Het voorstel in de bezuinigingsdialoog om de subsidie van de bibliotheek met vijftig procent te verlagen, brengt het voortbestaan van de bibliotheek in het Cultuurhuis en de samenwerking binnen de Bibliotheek Eemland in gevaar. En dat is niet goed voor de Woudenbergse samenleving, zo vertellen Erno de Groot en Indra Waardenburg. ,,De bibliotheek anno 2021 is veel meer dan de oude klassieke uitl...