Vanuit ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, heeft Jeugd-Punt een subsidie ontvangen genaamd ‘Perspectief voor de Jeugd’. Deze subsidie is bedoeld om maatschappelijke activiteiten te organiseren voor jongeren, in samenwerking met maatschappelijke diensttijd-organisaties.