Op de website van het RIVM is te lezen dat bij verbranding van hout in kachels, haarden en vuurkorven een mengsel aan stoffen vrij komt, waaronder fijnstof, koolmonoxide en roet. Het RIVM stelt hierbij wel dat de hoogte van de uitstoot sterk kan verschillen. Het is afhankelijk van het type kachel, het gebruikte hout en de gebruikers zelf hoe groot de uitstoot van schadelijke stoffen is.