De gemeente heeft al met een groot aantal vrijwilligersorganisaties contact gehad en de reacties zijn positief. Er wordt 10 procent steun aangeboden voor de tegemoetkoming van de gederfde kantine-inkomsten en 70 procent voor gederfde huurinkomsten. Voor activiteiten die door de coronamaatregelen alleen met grote aanpassingen door kunnen gaan wordt 100 procent steun verstrekt.