Het college stelt voor om het positieve resultaat voor een groot deel te investeren.
Het college stelt voor om het positieve resultaat voor een groot deel te investeren. Sven Standhart

Begroting 2023 positief, maar niet zorgeloos: ‘Financiële problemen niet van tafel’

Politiek

WOUDENBERG Een bedrag van zo’n 98.000 euro in de plus prijkt onderaan de begroting van 2023 die het college onlangs presenteerde. ,,Ondanks de positieve begroting, sluit het college de ogen niet voor de toekomst’’, laten zij weten. ,,Doordat de rijksbijdrage aan de gemeentelijke financiën met een flink bedrag wordt verhoogd en door de voortvarende aanpak van de bezuinigingen, is het college erin geslaagd de raad een concept begroting te presenteren die voor het jaar 2023 sluitend is.’’

Kort voor de zomer was de verwachting nog dat bezuinigingen onontkoombaar zouden zijn, maar de financiële toekomst ziet er inmiddels gunstiger uit. Ook voor de jaren 2024 en 2025 ziet het er gunstig uit, maar hiermee zijn de financiële problemen voor de gemeente in de komende jaren zeker niet van tafel. ,,De extra rijksbijdrage geldt voor de komende drie jaar. Dit betekent dat het jaar 2026 er minder rooskleurig uitziet. Dit geldt voor alle gemeenten in Nederland en het rijk moet hier op korte termijn duidelijkheid over geven. Maar dat de gemeente een sluitende concept begroting kan presenteren met ruimte voor investeringen is op zich al bijzonder in deze tijd.’’

Het college stelt voor om het positieve resultaat voor een groot deel te investeren met het oog op de huidige ontwikkelingen, zoals de kosten voor energie en levensonderhoud. Daarom stelt zij de volgende maatregelen voor: de toegang tot de minimaregelingen wordt verbreed voor inwoners die minder dan 130 procent van het minimumloon verdienen. Minimaregelingen zorgen ervoor dat mensen in hun levensonderhoud kunnen voorzien of uitgaven die zij niet zien aankomen kunnen betalen. De jaarlijkse extra 1 procent OZB-stijging als maatregel uit het Eerste Herstelplan 2021 vervalt. Er komt een compensatie voor de hoge energiekosten voor de sport- en cultuursector. Er is 150.000 euro opgenomen in de begroting en de gemeenteraad gevraagd om kaders, zodat in december 2022 een voorstel wordt gedaan om bezuinigingen uit het verleden terug te draaien dan wel geplande bezuinigingen voor nu niet door te voeren. De reservepositie van de gemeente wordt versterkt. Er wordt geïnvesteerd in de ambtelijke organisatie op personeelsbeleid.

,,Tegelijk met het structureel positieve resultaat sluit het college de ogen voor de toekomst niet.’’ Er is nog steeds onzekerheid over de manier waarop gemeenten door het Rijk worden gefinancierd en dit is de grootste inkomstenbron voor gemeenten. ,,Namens het college kan ik een degelijke begroting aan de gemeenteraad presenteren. Deze begroting zorgt ervoor dat we weer meer ruimte hebben om te kunnen doen waarvoor we als gemeente staan. Dit was het laatste wat we hadden verwacht, maar in de huidige onzekere tijd zeer welkom. Ook voor inwoners. Het college heeft niet lichtvaardig structurele uitgaven toegevoegd aan de begroting, maar dat alleen gedaan waar wij dat echt noodzakelijk achten. Ook willen we de reservepositie van de gemeente verbeteren om voldoende vet op de botten te hebben voor de toekomst”, aldus Henk-Jan Molenaar wethouder Financiën. 

De begroting wordt op 4 oktober tijdens een openbare commissievergadering besproken.

advertentie
advertentie